Egzamin Gimnazjalny Maturalny

 

7- 8 klasa

                   CIEKAWE, INTENSYWNE I EFEKTYWNE KURSY

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO DLA 7 - 8 klasistów !!!

 

     Dzięki uczestniczeniu w naszym kursie zapewnisz komfort psychiczny swojemu dziecku przy podchodzeniu do tak ważnego egzaminu.

 

Stawiamy nacisk na :

  • efektywną komunikację ( szybkie, logiczne odpowiadanie na pytania),
  • bogatą bazę leksykalną oraz struktury gramatyczne wymagane podczas egzaminu,
  • stymulowanie umysłu słuchacza do łatwego i szybkiego przyswajania wiedzy,
  • zapoznanie z całym procesem egzaminu, aby Twoje dziecko czuło się w tym dniu pewne siebie

 

 

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu ( 1x60 minut i 1x90 minut )  lub  2 x w tygodniu po 90 minut ( 24zł / 60 min )

 

 

PO KURSIE PRZYGOTOWUJĄCYM DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W GRUPIE PRZYGOTOWUJĄCEJ DO EGZAMINU FIRST CERTIFICATE !!!

 

 

Rodzaj kursu Termin zajęć Ilość godzin ZEGAROWYCH/LEKCYJNYCH w semestrze zimowym Cena za semestr zimowy Cena jednej z dwóch rat Cena jednej z trzech rat
Kurs 2x w tyg: 1x60min 1x90min semestr zimowy 37,5/49 975 488 325 PLN
Kurs 2x w tygodniu po 90min semestr zimowy 45/60 1170 585 390 PLN

 


 

 

                ROCZNE          DWULETNIE         I         TRZYLETNIE    

       KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO

                     Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO !!!

 

 

     Oferujemy kursy z jęz. angielskiego i niemieckiego będące istotną formą przygotowania do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

Pomogą one w sposób systematyczny i sumienny:

  • opanować struktury leksykalno-gramatyczne
  • swobodnie porozumiewać się językiem obcym na poziomie egzaminu maturalnego
  • zapoznać ze strukturą egzaminu maturalnego oraz kryterium oceniania, co pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy adekwatnie do egzaminu.

 

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 90 minut( 28zł / 60 min )

 

 

Rodzaj kursu Termin zajęć Ilość godzin LEKCYJNYCH w semestrze zimowym Cena za semestr zimowy Cena jednej z dwóch rat Cena jednej z trzech rat
Kurs 2x w tygodniu po 90min semestr zimowy 60 1680 840 560 PLN

 

 

ZAPRASZAMY !!!

 

 

Zajęcia odbywają się:

SP.1 Brzeziny ul. St. Moniuszki 21

 

SP.2 Brzeziny ul. Sienkiewicza 17

 

Koluszki

 

Łódź

 

Filia  

ul. Sienkiewicza 10/12 dawny budynek TP S.A.

 

telefon: 

884 - 054 - 054

 

email: 

cs@coolschool.edu.pl

Dareia