Strefa dzieci

 

      Jak dowodzą najnowsze badania, nauczanie języków obcych od najmłodszych lat przyczynia się do szybszego rozwoju płynnej mowy i poprawności wymawianych wyrazów w języku obcym. Im młodsze dziecko, tym łatwiej i bardziej naturalnie przychodzi mu przyswajanie języka obcego. Z wiekiem coraz trudniejsze staje się opanowanie poprawnego akcentu lub swobodne posługiwanie się językiem obcym. Ta powszechnie znana zależność  skutkuje zwiększeniem popularności w zapisywaniu dzieci na zajęcia z języków obcych.

 

 

 

     Jak wiadomo najlepszą formą przyswajania wiedzy przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest nauka poprzez zabawę. W naszej szkole kładziemy nacisk na stymulowanie wyobraźni i ciekawości by dzieci jeszcze chętniej odkrywały świat języka angielskiego. Dzięki docenianiu i nagradzaniu nawet najmniejszych postępów w nauce, pozytywnie nastawiamy do dalszego zgłębiania wiedzy, co przekłada się na następne sukcesy w nauce ( również podczas szkolnych lekcji.)

 

 

 

Dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 

                                                                                       ANGIELSKI    

 

 

     Nasza szkoła zakłada, iż dzieci powinny mieć jak największy kontakt z językiem obcym stąd też na zajęciach staramy się ograniczyć do minimum używanie języka ojczystego. Wszystkie polecenia wydawane przez lektorów są w języku obcym, a dzięki wielokrotnemu powtarzaniu poleceń dzieci z łatwością po pewnym czasie zapamiętują je.

 

    Podobnie jak w przypadku nauki języka ojczystego chcemy aby uczniowie poznawali języki obce w sposób naturalny. Zanim zaczną mówić słuchają oryginalnych tekstów i piosenek. Stałe odtwarzanie nagrań powoduje, że po upływie pewnego czasu akcent, słowa i budowa zdania angielskiego zaczynają brzmieć znajomo i bez najmniejszego problemu nabywają nowe umiejętności językowe.

 


W grupie 4,5 i 6 latków wprowadzane są m.in elementy dialogu. W grupie 6-latków stopniowo wprowadzane jest rozpoznawanie wyrazów w formie łączenia napisów z obrazkami, a w następnym etapie jest  ich czytanie(dzieci które znają literki). Również w 6-latkach dzieci uczą się opisywać siebie: swojego wyglądu, tego co lubią, nie lubią co potrafią i nie potrafią, gdzie mieszkają…


!!!  Zapraszamy do obejrzenia prezentacji : 

                                                              

                            opis własnej osoby ...                                           scenka w restauracji  ...

 

                        Miniatura                                              Miniatura

                      http://youtu.be/ZBeXmm9Ei-8                                http://youtu.be/ntN5mibDiWE

 

  

 

              łączenie napisów z obrazkami:                     opis zwierząt: co potrafią i nie potrafią robić:


                       Miniatura                                              Miniatura

                http://youtu.be/X8wuRlTYPmE                                      http://youtu.be/76PkFaRYjzw

 

   

                                       

                          prezentacja dialogu:  

                       Miniatura

                    http://youtu.be/dNIpSqDIhs4

 

 

 

 

(Wykorzystując szereg pomocy dydaktycznych zajęcia prowadzone są w formie zabaw i gier, co powoduje, że dzieci uczą się chętniej.)

 

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 45 minut ( 20zł / 45min)

 

 

Rodzaj kursu Termin zajęć Ilość godzin LEKCYJNYCH w semestrze zimowym Cena za semestr zimowy Cena jednej z dwóch rat Cena jednej z trzech rat
Kurs 2x w tygodniu po 45min Semestr zimowy 30 600 300 200 PLN

 

 


 

 

 Klasa I-III

 

                                                                                            ANGIELSKI       

 

     Zajęcia w tej grupie wiekowej charakteryzują się dużą ilością gier, zabaw i elementów ruchowych, które pozwalają na efektywną i przyjemną naukę. Celem jest aktywne opanowanie słownictwa w strukturach zdaniowych składających się z kilku elementów, jak również przygotowanie do pisania i czytania poprzez stopniowe wprowadzenie wyrazów umożliwiających późniejsze wykorzystanie ich w budowie zdania. Postępy w nauce są na bieżąco sprawdzane, dzięki czemu lektorzy mają możliwość szybkiego reagowania na trudności związane ze zrealizowaniem założonego programu nauczania.

 

               Prezentacja przedstawianej postaci :

                    Miniatura

                 http://youtu.be/FRxOey66Wy0

 

 

 

 Zajęcia odbywają się 2 x w tyg. po 60 minut ( 26zł / 60 min )

 

 

Rodzaj kursu Termin zajęć Ilość godzin ZEGAROWYCH/LEKCYJNYCH w semestrze zimowym Cena za semestr zimowy Cena jednej z dwóch rat Cena jednej z trzech rat
Kurs 2x w tygodniu po 60min semestr zimowy 30/40 780 390 260

 

 


 

 

Klasa IV-VI

 

                                                           ANGIELSKI     

 

 

Na tym etapie poznawane są tematy z życia rodzinnego, codziennego, rozrywki, zainteresowań...

 

Oprócz konwersacji, uczniowie ćwiczą wszystkie umiejętności czytanie, pisanie i rozumienie ze słuchu.

 

Celem tego etapu jest rozwój skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie, tak aby uczeń mógł swobodnie  przeprowadzić rozmowę w sklepie, na lotnisku, w restauracji, w szkole z kolegą, jak również m.in. odpisać na listy, emaile...

 

                                                          scenka w restauracji ...

 

                                                          Miniatura

                                                       http://youtu.be/ntN5mibDiWE

 

Wszystko to jest osiągane za pomocą odpowiedniego wyboru ćwiczeń, aktywności i form pracy na lekcji.

 

Klasa 4 i 5 zajęcia odbywają się 2 x w tyg. po 60 minut ( 26zł / 60 min )

Klasa 6-7 zajęcia odbywają się 2 x w tyg.  ( 1x60 minut i 1x90 minut )( 26zł / 60 min )

 

Rodzaj kursu Termin zajęć Ilość godzin ZEGAROWYCH/LEKCYJNYCH w semestrze zimowym Cena za semestr zimowy Cena jednej z dwóch rat Cena jednej z trzech rat
Kurs 2x w tygodniu po 60min semestr zimowy 30/40 780 390 260 PLN
Kurs 2x w tyg: 1x60min 1x90min semestr zimowy 37,5/49 975 488 325 PLN

 

 


 

 

Zajęcia odbywają się:

SP.1 Brzeziny ul. St. Moniuszki 21

 

SP.2 Brzeziny ul. Sienkiewicza 17

 

Koluszki

 

Łódź

 

Filia  

ul. Sienkiewicza 10/12 dawny budynek TP S.A.

 

telefon: 

884 - 054 - 054

 

email: 

cs@coolschool.edu.pl

Dareia